mystab.h

最終更新:2009/12/5

mystab.h

001: /* APR を使ったコードのスタブ用メイン関数のプロトタイプ */
002: 
003: #ifndef _MYSTAB_H_
004: #define _MYSTAB_H_
005: 
006: #ifndef APR_GENERAL_H
007: #include "apr_general.h"
008: #endif
009: #ifndef APR_FILE_IO_H
010: #include "apr_file_io.h"
011: #endif
012: 
013: /* apr_my_main
014: * 引数:
015: * ac   : IN コマンドライン引数の数
016: * av   : IN コマンドライン引数の配列
017: * astdin : IN 標準入力
018: * astdout : IN 標準出力
019: * astderr : IN 標準エラー
020: * pool  : IN メモリプール
021: *
022: * 返り値:
023: * 0   : 成功
024: * 0 以外: 失敗
025: */
026: 
027: int apr_my_main (
028:  int ac, 
029:  char **av, 
030:  apr_file_t * astdin, 
031:  apr_file_t * astdout, 
032:  apr_file_t * astderr, 
033:  apr_pool_t * pool
034: );
035: #endif /* _MYSTAB_H_ */
Copyright (C) KAKU PROJECT (2009)KAKU PROJECT (2009)