mystab.c

最終更新:2009/12/5

mystab.c

001: /* APR を使ったコードのスタブ */
002: 
003: #include "apr_general.h"
004: #include "apr_file_io.h"
005: 
006: #include "mystab.h"
007: 
008: int main (int ac, char const * const *av, char const * const *env) {
009:  apr_status_t rv;
010:  apr_pool_t * pool = NULL;
011:  apr_file_t * apr_stdout = NULL;
012:  apr_file_t * apr_stdin = NULL;
013:  apr_file_t * apr_stderr = NULL;
014:  char error_buf[256];
015:  int result=0;
016: 
017: /* 前処理。APR の初期化、メモリプール作成、標準入力・標準出力・標準エラーの準備 */
018: 
019:  if (APR_SUCCESS != (rv=apr_app_initialize(&ac, &av, &env))) {
020:   fprintf(stderr, 
021:    "ERROR: apr_initialize: %s\n", 
022:    apr_strerror(rv, error_buf, sizeof(error_buf)));
023:   return 1;
024:  }
025: 
026:  if (APR_SUCCESS != (rv=apr_pool_create(&pool, NULL))) {
027:   fprintf(stderr, 
028:    "ERROR: apr_pool_create_core: %s\n", 
029:    apr_strerror(rv, error_buf, sizeof(error_buf)));
030:   result = 1;
031:   goto _FINALLY_;
032:  }
033: 
034:  if (APR_SUCCESS != (rv = apr_file_open_stderr(&apr_stderr, pool))) {
035:   fprintf(stderr, 
036:    "ERROR: apr_file_open_stderr: %s\n", 
037:    apr_strerror(rv, error_buf, sizeof(error_buf)));
038:   result = 1;
039:   goto _FINALLY_;
040:  }
041: 
042:  if (APR_SUCCESS != (rv = apr_file_open_stdout(&apr_stdout, pool))) {
043:   apr_file_printf(apr_stderr, 
044:    "ERROR: apr_file_open_stdout: %s\n", 
045:    apr_strerror(rv, error_buf, sizeof(error_buf)));
046:   result = 1;
047:   goto _FINALLY_;
048:  }
049: 
050:  if (APR_SUCCESS != (rv = apr_file_open_stdin(&apr_stdin, pool))) {
051:   apr_file_printf(apr_stderr, 
052:    "ERROR: apr_file_open_stdin: %s\n", 
053:    apr_strerror(rv, error_buf, sizeof(error_buf)));
054:   result = 1;
055:   goto _FINALLY_;
056:  }
057: 
058: /* apr_my_main の処理 */
059: 
060:  if (0 != apr_my_main(ac, (char**)av, apr_stdin, apr_stdout, apr_stderr, pool)) {
061:   result = 1; /* エラー */
062:  }
063: 
064:  _FINALLY_:
065: 
066:  if (apr_stdin) {
067:   apr_file_close(apr_stdin);
068:   apr_stdin = NULL;
069:  }
070:  if (apr_stdout) {
071:   apr_file_close(apr_stdout);
072:   apr_stdout = NULL;
073:  }
074:  if (apr_stderr) {
075:   apr_file_close(apr_stderr);
076:   apr_stderr = NULL;
077:  }
078:  if (pool) {
079:   apr_pool_destroy(pool);
080:   pool = NULL;
081:  }
082:  apr_terminate();
083: 
084:  return result;
085: 
086: }
Copyright (C) KAKU PROJECT (2009)KAKU PROJECT (2009)